De meeste kinderen eten te weinig groente (slechts 1% eet voldoende groente), te weinig fruit en te weinig volkoren producten. Melk en yoghurt worden steeds vaker vervangen door alternatieven met veel suiker. Ook zijn er grote verschillen in de samenstelling en kwaliteit van de meegebrachte broodtrommels tussen kinderen op school en tussen scholen onderling.

Een ongezond voedingspatroon bij kinderen verhoogt het risico op het ontstaan van ziekten zoals obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten in hun latere leven. Daarnaast leidt een ongezond voedingspatroon mogelijk tot slechtere schoolprestaties. Een schoollunch zou kinderen op jonge leeftijd kunnen leren om gezond te eten. En jong geleerd, is oud gedaan!

Wat houdt het onderzoek in?
Steeds vaker wordt er op de basisschool een continurooster ingevoerd, waardoor alle kinderen op school lunchen. De invoering van het continurooster maakt het mogelijk om op school te lunchen. Op dit moment zijn er nog veel vragen over een schoollunch in Nederland. Kan dat hier? Willen we dat? En hoe zou dat er uit zien en gerealiseerd moeten worden?

Om deze vragen te beantwoorden wordt het Eten op School onderzoek uitgevoerd. Het staat natuurlijk buiten kijf dat een schoollunch gezond moet zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de lunch past bij wat de kinderen, ouders en scholen vinden en verwachten van een schoollunch. Met behulp van verschillende lunchconcepten, vragenlijsten, focusgroepen en interviews wordt onderzocht wat iedereen wil. Een belangrijke vraag hierin is hoe rekening te houden met verschillen in eetgedrag, voedselallergieƫn, geloofsovertuigingen of culturen?

Maar ook komen de organisatie, logistiek en financiƫle zaken aan de orde. Op basis van deze informatie wordt er uiteindelijk een schoollunch uitgetest op basisscholen in Amsterdam en Ede. Hierbij wordt onderzocht of een schoollunch leidt tot een gezonder voedingspatroon van kinderen bij de lunch, maar ook gedurende de hele dag. Ook wordt onderzocht of een schoollunch leidt tot betere schoolprestaties en of het de sfeer in de klas ten goede komt. Dit onderzoek kan een leidraad zijn voor verschillende lunchconcepten op basisscholen in Nederland.

Wilt u meer informatie over het project, of heeft u vragen over het project? Stuur dan gerust een e-mail naar info@etenopschool.org